Uzaktan uygulanan BioEnerji Takviği 


Tüm canlılar (insanlar, hayvanlar, bitkiler) enerjik düzeyde birbirine bağlıdır. Kendimizi sık sık büyük tablodan ayrı olarak algılasak da, evrendeki enerji alanları ile sürekli temas halindeyiz. Bu nedenle, mesafe gibi koşullar enerjik düzeyde bir rol oynamaz. Her türlü rahatsızlıklar için çok etkilidir. Üst de tanıtılan tüm ҫalışmalar online olarak uzak dan uygulanabilir. 


Kalp yolculuğu da uzak dan (online) mümkün. Kalp´e yapacağın çalışma ile -içindeki en yüksek/kutsal ile bağlantın da- olan konularını, korkularını, hislerini.... ve de içinde ki çocuğu ziyaret edebilir ve problemlerini bu yolla çözebilirsin!

Fiyat Reiki Enerji online 

45 € (süreci yaklaşık 20 min.)

Fiyat Reiki & Okuma-üfleme dahil online 

 55 € (süreci yaklaşık 20 Min.)


Fiyat Okuma-üfleme online 

45 € (süreci yaklaşık 20 min.)

Hayvanlara 35 €  (süreci yaklaşık 20 dk.)

Fiyat Kalp´e yolculuk online

ilk görüşme ve analiz dahil 99 € (Dauer 1-2 Std.)