Uzaktan uygulanan BioEnerji Takviği 


Tüm canlılar (insanlar, hayvanlar, bitkiler) enerjik düzeyde birbirine bağlıdır. Kendimizi sık sık büyük tablodan ayrı olarak algılasak da, evrendeki enerji alanları ile sürekli temas halindeyiz. Bu nedenle, mesafe gibi koşullar enerjik düzeyde bir rol oynamaz. Her türlü konular, rahatsızlıklar için "online" uzak dan çalışma da çok etkilidir ve değerlidir. Hizmetler bölümün de tanıtılan masaj hariç tüm ҫalışmalar online olarak uzak dan uygulanabilir. 


Kalp yolculuğu da uzak dan (online) mümkün. Kalp´e yapacağın çalışma ile -içindeki en yüksek/kutsal ile bağlantın da- olan konularını (kisisel, meslek, ruhsal), korkularını, hislerini.... ve de içinde ki çocuğu ziyaret edebilir ve problemlerini bu yolla çözebilirsin!


Inan bana yanıtlar sen de...
ruhun da...
için de ki çocuk da saklı!

BIR´IM ∞ BIR OLMAK   BIRLIK OLMAK